MS與MS2耐候型氣體微差壓/流速傳送器

 • 測量差壓及氣體流速,可選英制或者公制單位,可調輸出信號的阻尼值,
  在使用皮托管和其他類似流量傳感器時可選平方根輸出
 • MS2增加了現場可選壓力範圍,
  增加到四種可選範圍以及四個額外的雙向範圍。
 • 電壓輸出可選0 ~ 5 V DC,0 ~ 10 V DC或是4 ~ 20 mA;
  兩者的電流和電壓輸出也可反轉,BACnet®或MODBUS®®
 • 範圍:
  0 ~ 1.0 in w.c.、0 ~ 4.0 in w.c.、0 ~ 10 in w.c.、0 ~ 20 in w.c.、0 ~ 40 in w.c.、0 ~ 200 in w.c.、
  0 ~ 10 psi、0 ~ 20 psi、0 ~ 30 psi、0 ~ 100 psi、0 ~ 150 psi
 • 範圍:
  MS2-W101: + 0.1, 0.15, 0.25, 0.5” w.c.; + 25, 40, 50, 125 Pa; + 2.5, 4, 6, 10 mm w.c.
  MS2-W102: + 1.0, 2.0, 3.0, 5.0” w.c.; + 250, 500, 750, 1250 Pa; + 25, 50, 75, 125 mm w.c.
  MS2-W103: ± 10, 15, 25, 28” w.c.; ± 2500, 3500, 5000, 6975 Pa; ± 250, 350, 500, 700 mm w.c.
  MS2-W111: ± 0.1, 0.15, 0.25, 0.5” w.c.; ±25, 40, 50, 125 Pa; ± 2.5, 4, 6, 10 mm w.c.
 • 精度:±1% 或 ±2% ●穩定性:±1% F.S.O/year

型錄

聯絡我們

評論列表

發表評論
購物車

登入

登入成功